Smulkūs buities darbai

Smulkūs buities ir remonto darbai / Smulkūs buities ir remonto darbai / Smulkūs buities ir remonto darbai
Filaretų, Vilnius
Televizoriaus pakabinimas, spintelių pritraukėjų atitaikymas ir sumontavimas